Morningstar Sustainability Rating

Bæredygtighed: 5/5 globusser på Morningstar

Øget afkast
mindsket tab

Med CABA Optimal Plus får du en optimal porteføljesammensætning af aktier og obligationer med stor risikospredning. Denne optimale lavrisikoportefølje geare vi til ca. 100% aktier og ca. 250% obligationer, så du er gearet til både gode og mindre gode tider.

CABA Optimal Plus

AFKAST

%
i 2019

LAVE OMKOSTNINGER

%
i ÅOP
Markowitz, CAMP, Efficiente Rand, Markedslinje

Højere afkast til samme risiko

Vi har sammensat en portefølje bestående af 100% globale aktier, og med udgangspunkt i denne portefølje foretager vi en gearing og opnår således en obligationsbeholdning på 200-300% skandinaviske obligationer. 

Formålet med CABA Optimal Plus er, at du får et højere forventede afkast end det globale aktiemarked, men til en risiko der er på niveau med en global aktieinvestering.

INVESTéR I DIN FREMTID

TRYGT. Transparent. uvildigt.

TRYGT

Med CABA Optimal Plus får du et sikkert setup med anerkendte samarbejdspartnere og en velkendt juridisk struktur.

Din investering er altid i sikre hænder. Vi yder investeringsrådgivning mens Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S administrerer værdipapirene, investeringsfonden, m.m.

TRANSPARENT

Lavere omkostninger betyder højere afkast!

I CABA Optimal Plus bliver dit afkast ikke fortærret af høje eller skjulte omkostninger. 

Med en ÅOP på 1,45% har CABA Optimal Plus de laveste omkostninger i dens kategori (Alternative – Multistrategi) på Morningstar. 

UVILDIGT

Som investor i CABA Optimal Plus er vi i samme båd.

Samtlige stiftere af CABA Optimal Plus har selv investeret et betydeligt million beløb i investeringsfonden.

Vi har derfor de samme interesser som dig. 

INVESTERINGSKONCEPT

En kapitalforening bringer investorer sammen i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af. I CABA Optimal Plus investeres dine midler således sammen med resten af afdelingens midler. Det betyder at du allerede fra dag ét, får del i porteføljen af globale aktier og nordiske obligationer. CABA Optimal Plus kan anvendes til investering af ratepension (20%), aldersopsparing  (20%), børneopsparing (100%), VSO (100%), Holding (100%) & frie midler (100%).

Investeringsstrategi og teori

Investeringen bygger på Markowitzs Nobelprisvindene teori der tilskriver, at der kun findes én optimal portefølje sammensætning. Denne består i praksis af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. 

Når en lavrisikoportefølje bestående af 65-80% obligationer og 20-35% aktier geares, kan man på lang sigt anskaffe et højere afkast end ved en 100% aktieinvestering, men til en risiko der svare til en portefølje bestående af 100% aktier. 

Derfor er vores formål med gearing ikke at øge risikoen, men at øge afkastet. 

Markowitz, CAMP, Efficiente Rand, Markedslinje

Hør Jesper fortælle om CABA Optimal Plus

Jesper Ihlemann fra Optimal Invest fortæller her om CABA Optimal Plus. 

PRODUKTET INDEHOLDER SAMLET

ca.

1 %
AKTIER

ca.

%
OBLIGATIONER

AKTIER

Globale

1/3 af porteføljen investeres i ETF’ere (Exchange Traded Funds) samt andele i indekserede investeringsforeningsafdelinger.  

ETF’ere er en investeringsform der følger et given markedet/indeks. Ved at investerer i ETF’ere får man en mindre andel af tusindvis af værdipapirer. Det betyder at man let og omkostningseffektivt kan sprede sin investering og dermed sin risiko.

OBLIGATIONER

Nordiske

2/3 af porteføljen investeres i nordiske realkreditobligationer. 

Nordiske realkreditobligationer er klassificeret som nogle af de sikreste værdipapirer i verden.
Obligationer hjælper med, at mindske den risiko som er forbundet med investering i aktier. 

Morningstar Sustainability Rating

Bæredygtighed: 5/5 globusser på Morningstar 

OM CABA OPTIMAL PLUS

Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S og Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S er gået sammen for, at kunne tilbyde en moderat gearet lavrisikoportefølje, bestående af globale aktier og nordiske obligationer. 

Med CABA Optimal Plus får du en veldiversificeret portefølje med en stor risikospredning og en moderat gearing. Målsætningen for CABA Optimal Plus er at leverer et højere afkast end det globale aktiemarked.

En veldiversificeret portefølje er altafgørende for at mindske den usystematiske risiko og opnå det højeste risikojusteret afkast. Den usystematiske risiko er med andre ord, risikoen ved individuelle investeringer i virksomheder eller sektorer. Denne kan derfor reduceres med en veldiversificeret portefølje. Investeringsstrategien tager udgangspunkt i Harry Markowitzs Nobelprisvindene teori om den optimale markedsportefølje.

CABA CAPITAL

Fondsmæglerselskabet CABA Capital har specialiseret sig indenfor forvaltning af obligationer. CABA Capital har en stor ekspertise indenfor anvendelse af gearing. 

Foruden CABA Optimal Plus, forvalter CABA Capital hedge fonden, CABA Hedge, med en formue på over 900 millioner kroner.

CABA Capital har ansvaret for køb og salg af obligationer samt gearing i CABA Optimal Plus. 

OPTIMAL INVEST

Optimal Invest Fondsmæglerselskab er førende eksperter i indeksbaseret investeringer. Optimal Invest har specialiseret sig i ETF’er og tror på “aktiv forvaltning af indexforeninger” til lave omkostninger. 

Optimal Invest står bag en lang række investeringsforeninger, og forvalter over 2,9 milliarder kroner, fordelt på over 6.500 investorer. 

Optimal Invest står for køb og salg af aktier (ETF’er) i CABA Optimal Plus.

CABA Optimal Plus kan anvendes til investering af ratepension (20%), aldersopsparing  (20%), børneopsparing (100%), VSO (100%), Holding (100%) & frie midler (100%).

Luk menu