ÉN INVESTERING

Den intelligente aktie-investering


TO FORVALTERE

CABA Capital og Optimal Invest er gået sammen for at kunne tilbyde en moderat gearet lavrisikoportefølje, bestående af globale aktier og skandinaviske obligationer. 

Med CABA OPTIMAL PLUS får du en veldiversificeret portefølje med en stor risikospredning og en moderat gearing.  

Målsætningen for CABA OPTIMAL PLUS er at leverer et højere afkast end det globale aktiemarked.

En veldiversificeret portefølje er altafgørende for, at mindske den usystematiske risiko og opnå det højeste risikojusteret afkast. 

Den usystematiske risiko er med andre ord, risikoen ved individuelle investeringer i virksomheder eller sektorer. Denne kan derfor reduceres med en veldiversificeret portefølje. 

Investeringsstrategien tager udgangspunkt i Harry Markowitz’s Nobelprisvindene teori om den optimale markedsportefølje. 

INVESTéR I DIN FREMTID

TRYGT. Transparent. uvildigt.

MED CABA OPTIMAL PLUS FÅR DU et sikkert setup med anerkendte samarbejdspartnere. 

Din investering er altid i sikre hænder.
Vi forvalter formuen mens SEB bank tager sig af administrationen
         af værdipapirene.                                     

Som investor i Caba optimal plus er Vi i samme båd.

 Samtlige stiftere af CABA OPTIMAL PLUS har selv investeret et betydeligt million beløb i kapitalforeningen. 

vi har derfor den samme interesse som dig.

 

lavere omkostninger betyder højere afkast. 

I CABA OPTIMAL PLUS BLIVER dit afkast ikke fortærret af høje omkostninger.

vi investerer i større puljer og kan dermed opnå en reduktion i handelsomkostninger.

 

INVESTERINGSKONCEPT

En kaptialforening bringer investorer sammen i en fælles pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel af. 

I CABA OPTIMAL PLUS investeres dine midler således sammen med resten af afdelingens midler.
Det betyder at du allerede fra dag ét, får DEL I den globale portefølje af aktier og obligationer. 

Som investor i CABA Optimal Plus får du andel af en portefølje, der har til målsætning at levere et afkast svarende til en 100% aktie investering, men med en reduceret risiko.

 

INVESTERINGSSTRATEGI & TEORI

 

Investeringen bygger på Markowitz’s Nobelprisvindene teori der tilsiger, at der kun findes én optimal portefølje sammensætning. Denne består i praksis af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. 

Når en lavrisikoportefølje af obligationer og aktier geares, kan man på lang sigt anskaffe et afkast, svarende til en portefølje bestående af 100% aktier, men med en lavere risiko. 

DErfor er vores formål med gearingen ikke at øge risikoen men, at øge afkastet.

 

Afspil video

Hør Jesper fortælle om CABA Optimal Plus

Jesper Ihlemann fra Optimal Invest fortæller her om CABA Optimal Plus. 

AKTIER

Exchange Traded Funds (ETF)

20-35% af formuen investeres i indekserede investeringsforeningsafdelinger.  

ETF’ere er en investeringsform der følger markedet. ved at investerer i ETF’er får man en mindre andel af tusindvis af værdipapirer. Det betyder at man let og omkostningseffektivt kan sprede sin investering og dermed sin risiko.

OBLIGATIONER

Skandinaviske

65-80% af formuen investeres i skandinaviske realkreditobligationer. 

Skandinaviske realkreditobligationer er klassificeret som nogle af de sikreste værdipapirer i verden.
Obligationer hjælper med, at mindske den risiko som er forbundet med investering i aktier. 

CABA CAPITAL

Fondsmæglerselskabet CABA Capital har specialiseret sig indenfor forvaltning af obligationer. CABA Capital har en stor ekspertise indenfor anvendelse af gearing. 

Foruden CABA OPTIMAL PLUS, forvalter CABA Capital hedge fonden, CABA Hegde, med en formue over 800 millioner kroner.

CABA Capital har ansvaret for køb og salg af obligationer samt gearing i CABA OPTIMAL PLUS. 

OPTIMAL INVEST

Optimal Invest Fondsmæglerselskab er førende eksperter i indeksbaseret investeringer. Optimal Invest har specialiseret sig i ETF’er og tror på “aktiv forvaltning af indexforeninger” til lave omkostninger. 

Optimal Invest står bag en lang række investeringsforeninger, og forvalter over 2,4 milliarder kroner, fordelt på over 5.000 investorer. 

Optimal Invest står for køb og salg af aktier (ETF’er) i CABA OPTIMAL PLUS.

Luk menu