VORES FILOSOFI ...
i teorien

En investering er aldrig sikker. Men vi prøver at gøre den så tryg som mulig med ansvarlige beslutninger kombineret med stor risikospredning.

DEN OPTIMALE PORTEFØLJE

Vores investeringsstrategi bygger på moderat gearing af en lavrisikoportefølje, som tager udgangspunkt i tangentporteføljeteorien. Denne teori blev første gang beskrevet af Harry Markowitz i 1952, og siden da har William Sharpe og James Tobin bygget videre på denne. Alle tre økonomer er blevet tildelt en Nobelpris for deres arbejde og bidrag til den optimale portefølje.

I korte træk tilsiger teorien, at der findes én optimal porteføljesammensætning af værdipapirer. Denne består i praksis af cirka 65-80% obligationer og 20-35% aktier, og bærer navnet markedsporteføljen. Markedsporteføljen har den bedst mulige kombination af afkast pr. risiko enhed (Sharpe Ratio), mens den samtidig er en lavrisiko portefølje.

Det teoretiske setup virker ligeledes i praksis og danner grundlag for reguleringen af den finansielle sektor i hele EU (også DK).  For eksempel, hvis et stort dansk forsikringsselskab oplever, at porteføljestyringen afviger væsentligt fra den optimale portefølje, så skal der hensættes mere reservekapital.

Ideen med CABA Optimal Plus er således at fastholde denne porteføljefordeling og geare porteføljen op, så man får den samme risiko som globale aktier men med et højere forventet afkast, fordi afkast-risiko forholdet er bedre i lavrisikoporteføljen end i en portefølje bestående af 100 % rene globale aktier.

En måske mere intuitiv forklaring kunne være, at man med CABA Optimal Plus får en portefølje bestående af globale aktier (ligesom mange andre investeringsforeninger), men man får yderligere en højkvalitets obligationsbeholdning på 200%-300 %, som giver et rente pick up og/eller en forsikring mod aktiefald. Obligationer vil typisk klare sig godt, når aktierne har det skidt, og herved forbedre man det samlede langsigtede afkast.

Markowitz, CAMP, Efficiente Rand, Markedslinje
Markowitz, CAMP, Efficiente Rand, Markedslinje
  • TRIN 1: Udvælgelse af aktier (ETF’er) og obligationer som skal indgå i lavrisikoporteføljen (ca. 29% aktier & 71% obligationer)
  • TRIN 2: Gearing af lavrisikoporteføljen så den svare til en 100% aktieinvestering
  • TRIN 3: Størrelse af gearing styres aktivt i forhold til makroøkonomiske forhold

Ved spørgsmål til investeringsstrategien kan der rettes henvendelse til os på info@cabaoptimalplus.dk 

Luk menu