VORES TEAM

Læs om os her på siden

Carsten Bach

Chief Investment Officer

CABA Capital

Carsten Bach (1965) er uddannet HD (Finansiering) og har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor, hvor han primært har beskæftiget sig med porteføljepleje indenfor obligationer. Carsten har arbejdet i Danske Bank siden 1993, hvor han startede i Realkredit Danmark som portefølje manager på danske obligationer. Sidenhen blev han chef for Fonds med ansvar for aktie- og obligationsinvesteringer, udstedelse af obligationer samt analysefunktionen. I 2001 rykkede Carsten til Danske Bank Finansafdeling som afdelingsdirektør for Proprietary Trading af global realkredit, og sidenhen også for aktie- og valutapositioner. I 2008 fik Carsten ansvar for forvaltningen af Danske Banks egenkapital samt egenkapitalen i Realkredit Danmark og Danica. Carstens afdeling havde dermed ansvar for forvaltningen af mere end DKK 200 mia. Senest har Carsten stået i spidsen for afdelingen Investment Management i Danske Bank, hvor afdelingen investerede på hedgefond vilkår.

Mette Østerbye Vejen

Chief Executive Officer

CABA Capital

Mette Østerbye Vejen (1974) er uddannet Cand.merc. (Finansiering & Regnskabsvæsen) og har mere end 20 års erfaring fra den finansielle sektor, hvor hun primært har beskæftiget sig med porteføljepleje indenfor aktier. Mette startede i 1996 i ALM. Brand Børs som Aktie Trader, men skiftede sidenhen til Dexia Bank Danmark som portefølje manager for danske akter samt europæiske ejendomsaktier. I 2004 skiftede Mette til SEB Asset Management som portefølje Manager for Europæisk Small Cap samt Schweiziske aktier. I 2010 startede Mette i Industriens Pension som portefølje manager for Danske Aktier. Mette har gennem hele sin karriere arbejdet med investeringsforeninger og etablering af nye afdelinger samt været strategisk bindeled mellem administrationsselskab og kapitalforvalter. Mette har senest arbejdet i Danske Capital hvor hun havde ansvar for at udvikle nye investeringsprodukter med særligt fokus på alternative investeringer. Mette var medlem af Danske Banks Product Governence gruppe, der har ansvar for implementeringen af Product Governence i relation til MIFID II i Danske Bank globalt.

Kristian Myrup Pedersen

Chief Product Manager

CABA Capital

Kristian Myrup Pedersen (1981) er uddannet Cand.merc. (Finansiering & Regnskabsvæsen) og har mere end 10 års erfaring fra den finansielle sektor, hvor han primært har beskæftiget sig med analyser og porteføljepleje inden for obligationer. Kristian har arbejdet i Danske Bank i perioden 2008 til 2014, hvor han i de første 4 år arbejdede med investeringsanalyser af obligationer, først danske og europæiske stats- og realkreditobligationer og sidenhen erhvervsobligationer. I de efterfølgende 2 år arbejdede han sammen med Carsten Bach som portefølje manager i afdelingen Investment Management. I perioden 2014 til 2020 arbejdede Kristian i Sparinvest som portefølje manager på danske stats- og realkreditobligationer. Kristian har også arbejdet som underviser og ekstern lektor i investeringsteori på Copenhagen Business School.

Chris Sørensen

Hedge Fund Manager

CABA Capital

Chris Nygaard Sørensen (1989) er uddannet Cand.polit. Chris startede i Danske Bank i 2013, hvor han primært har beskæftiget sig med analyse af komplekse problemstillinger indenfor risiko samt obligationer. Chris har fra 2015 været tilknyttet Fixed Income teamet i Danske Capital, hvor han har bidraget med analyser af såvel det danske som globale obligationsmarked samt udviklet analysemodeller.

Christian Lindstrøm Andersen

Project Manager

CABA Capital

Christian Lindstrøm Andersen (1992) er uddannet Master of Science in Economics & Business Administration (Cand.merc.) fra Copenhagen Business School. Christian har tillige studeret økonomi og ledelse på INSEEC School of Business & Economics i Paris.

Karsten Hannibal

Managing Partner & CIO

Optimal Invest

Karsten Hannibal (1970) er uddannet Cand.merc.mat. fra CBS. Fra 2002 til 2009 var han ansat hos SEB som Deputy Head of Trading og Senior/Chief Dealer med fokus på obligationer, rentederivater, portefølje- og risikostyring. Fra 1998 til 2002 var han ansat i Nykredit Bank som Treasurer med fokus på egenkapitalforrentning, kapitalforbrug og -struktur, risiko- og likviditetsstyring. Fra 1994 til 1997 var Karsten ansat som underviser på Handelshøjskolen i København.

Jesper Ihleman

Partner & Head of Sales

Optimal Invest

Jesper Ihleman (1966) er uddannet Cand.merc.fin. fra CBS. Fra 2002 til 2010 var han ansat hos Forstædernes Bank (Nykredit) som direktør med ansvar for egenbeholdning og risikostyring. Derudover ansvarlig for handel med obligationer, kreditobligationer, swaps og bankens likviditet. Fra 1997 til 2002 var Jesper chefdealer hos BRF med ansvar for salg af realkreditobligationer, research, systemimplementering og porteføljepleje.

Niels-Ulrik Mousten

Bestyrelsesformand

CABA Capital

Niels-Ulrik Mousten (1963) er uddannet Cand.merc, og har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor. Niels-Ulrik begyndte sin karriere i BankInvest i 1984, hvor han startede som portefølje manager, men blev sidenhen Head of Investments. I 1990 skiftede Niels-Ulrik til Unibank Investment Management, hvor han var Head of Equities. I 1999 startede Niels-Ulrik som CEO i SEB Asset Management, og var således ansvarlig for at etablere SEB i Danmark indenfor forretningsområderne kapitalforvaltning, investeringsforeninger og private banking, og under hans ledelse blev SEB Asset Management anerkendt som én af de fem førende kapitalforvaltere i Danmark. I 2001 kom Niels-Ulrik til Danske Bank som CEO for Danske Capital, der er bankens kapitalforvaltningsenhed. Niels-Ulrik stod i spidsen for transformationen af Danske Capital til en fokuseret kapitalforvalter med en førende position i norden og med en international kundebase inkluderende nogle af verdens største fonde. Niels-Ulrik havde fokus på at levere investeringsløsninger fremfor produkter til kunderne, og var med til at grundlægge Danske Capitals position indenfor Hedge Fonde og alternative investeringer. Niels-Ulrik har gennem sin karriere haft adskillige bestyrelsesposter og er blandt andet næstformand for PFA Pension samt PFA Holding, bestyrelsesformand i AlphaCore Fonder, bestyrelsesmedlem i Nykredit Invest samt bestyrelsesformand i IMDistribution. Niels-Ulrik Mousten er bestyrelsesformand for Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S.

Louise Studstrup Muurholm

Næstformand

CABA Capital

Louise Studstrup Muurholm (1975) er uddannet Cand.jur. og hun har særlig stor erfaring indenfor finansiel regulering og selskabsret. Louise er advokat og partner i Capital Lawfirm. Louise har tidligere været Director i Accura Advokatpartnerselskab, og haft nøglepositioner i Danske Wealth Managements legal afdeling (2014-2017) samt i Finanstilsynets kontor for kollektive investeringsenheder (2013-2014). I Danske Wealth Management havde hun som Chief Legal Advisor ansvar for juridiske spørgsmål relateret til kapitalforvaltning, alternative investeringsfonde og finansiel regulering, herunder regulering af nye fonde og markedsføringstilladelser på tværs af landegrænser. I Finanstilsynet (2013-2014) deltog hun som specialkonsulent bl.a. i implementering af AIFMD (FAIF-loven) og førte tilsyn med overholdelse af UCITS-lovgivning, herunder via Finanstilsynets inspektioner. Tidligere har hun arbejdet som specialkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2003-2011) og som Corporate Legal Advisor i Nets (2011-2013). Louise Studstrup Muurholm er næstformand i bestyrelsen for Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S.

Bent Riis

Bestyrelsesmedlem

CABA Capital

Bent Riis (1965) er uddannet Cand.jur. og autoriseret ejendomsmægler. Bent er advokat og partner i Therkildsen advokater, og han har særlig ekspertise i fast ejendom samt arveret og generationsskifte. Bent har tidligere arbejdet i Danske Bank, hvor han var specialiseret i boligfinansiering og realkredit. Bent er medejer af NORD Ejendomsadministration og bestyrelsesmedlem i Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S.

Jens Elkjær

Bestyrelsesmedlem

CABA Capital

Jens Elkjær (1966) er bankuddannet med HD i finansiering og har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor. Jens har besiddet nøglepositioner i bl.a. PenSam, Danske Capital, Nordea og Magistrenes Pensionskasse, men har de seneste 12 år været administrerende direktør i den norske kapitalforvalter SKAGEN Fondenes afdeling i Danmark. Jens er bestyrelsesmedlem i Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S.

Charlotte Esmaralda Kamp

Bestyrelsesmedlem

CABA Capital

Charlotte Esmaralda Kamp (1966) er uddannet Cand.polit. og har mere end 20 års erfaring fra den finansielle sektor. Charlotte har primært beskæftiget sig med opgaver inden for investment banking, og har arbejdet som money market trader samt rente- og valutaanalytiker. Charlotte har stor erfaring med ledelse af større IT- og forretningsprojekter indenfor back og front office systemer for trading og asset management, regulatoriske krav som MIFID og rapporteringer til f.eks. Danmarks Nationalbank. Charlotte har ligeledes stor erfaring med digitalisering indenfor områder som netbanker såvel privat som corporate og sikkerhedsløsninger som NemID. Charlotte er bestyrelsesmedlem i Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S.

Luk menu